• 17gru

    W trakcie debaty zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 10 grudnia br. („Rynek pracy 2013 – zapaść czy chwilowe załamanie?”) zaprezentowano wyniki IV edycji badań realizowanych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego – projektu badawczego prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński.

    Z Raportu Bilansu, zawierającego wnioski z badania pracodawców, które zrealizowano między 5 marca a 22 czerwca 2013 r.- wynika, iż zaledwie 14 proc. polskich pracodawców w połowie 2013 roku poszukiwało pracowników. Spowolnienie najbardziej odnotowane zostało w branży budowlanej oraz w transporcie (zmniejszenie potrzeb o około 58 tys. osób). Przyczyn zahamowania wzrostu zatrudniania pracodawcy dopatrują się w: zbyt wysokich pozapłacowych kosztach pracy (uważa tak 79 proc. pracodawców), niestabilnej sytuacji gospodarczej w kraju (77 proc.) oraz zbyt wysokich podatkach (76 proc.).

    Jednocześnie wśród pracodawców którzy prowadzili rekrutację, ponad 78 proc. deklarowało trudności w znalezieniu kandydatów którzy spełnialiby ich oczekiwania. 84 proc. narzekało na brak kompetencji  zawodowych, samoorganizacyjnych i interpersonalnych kandydatów na pracowników, a także na brak doświadczenia i chęci do pracy.

    Więcej o wynikach badań nad zatrudnieniem oraz wnioskach uczestników debaty – w informacji udostępnionej na stronie projektu „Aktywność bez barier – integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych w wieku 18-25 lat z miasta Zabrze” realizowanego przez KANĘ Gliwice – kompetencje.org/bezbarier.

    Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego