• 14sty

  Do nauki nie jest potrzebny bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem. Bez wątpienia niezbędna jest natomiast chęć i determinacja tego pierwszego…

  Warto w wolnej chwili spojrzeć na to, jak przebiegała droga uczenia się „na odległość”. Kursy korespondencyjne, edukacja poprzez radio i telewizję, pierwsze – jeszcze pokaźnych rozmiarów – komputery, wreszcie internet, bez którego już dziś trudno nam sobie wyobrazić proces zdobywania wiedzy.

  Zapraszamy więc do swoistej „podróży w czasie”, sięgającej początków uczenia się na odległość. Umożliwi nam to lektura artykułu zatytułowanego „Historia e-learningu”, opublikowanego na stronie projektu: „„Interaktywni nauczyciele – wsparcie dla nauczycieli z województwa śląskiego”. Projekt ten realizowany jest przez KANĘ Gliwice dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty).

  Artykuł dostępny jest tutaj: http://interaktywninauczyciele.pl/czytelnia.

  Zapraszamy do lektury!

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego