• Z dniem 1 września 2012 KANA Gliwice (www.kana.gliwice.pl) we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku (http://www.zstrybnik.pl/)  rozpoczęła realizację projektu: „Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku”.

   

   

   

  Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Technikum nr 1 im. S. Staszica w ZST w Rybniku poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów, wzmocnienie ich kompetencji kluczowych i zawodowych oraz zdolności do zatrudnienia.

  Z projektu skorzysta 120 osób. Wezmą w nim bowiem udział uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do klas II i III w Technikum nr 1 w ZST w Rybniku. Uczestnicy projektu oczekują poprawy swojej sytuacji edukacyjnej, wsparcia kompetencji w zakresie przedsiebiorczosci i inicjatywnosci oraz mozliwosci nabycia dodatkowego doswiadczenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiebiorstwach w okresie wakacyjnym.

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego